De modules

De modulaire opbouw

U kiest zelf welke modules u nodig heeft!

De Internet Dansscore Module is modulair opgebouwd zodat u zelf kunt kiezen welke modules u wilt gebruiken. U krijgt de meeste modules standaard tot uw beschikking, maar u betaalt alleen voor de modules die u gebruikt.
 
De modules
PANIEK!
U kent het vast wel, plotseling is er iets aan de hand en u moet snel uw medewerkers of de ouders waarschuwen. Maar hoe doet u dat zo snel in een panieksituatie?
Technische problemen in het dansschool, een les kan niet doorgaan. Het zijn maar twee voorbeelden van situaties waarin u snel mensen wilt inlichten. U kunt hiervoor de
SMS-alert inzetten. Via een keuzemenu kunt u snel een bericht aanmaken en versturen naar de geselecteerde medewerkers en/of ouders.
U BEPAALT!
Hiernaast leest u allerlei mogelijkheden én voorbeelden.
U bepaalt echter wat u uw klanten aanbiedt. Geef u ze wel of geen MijnDansscore, laat u de ouders wel of niet danslessen online afmelden en inhalen of het één wel, maar het ander niet. Via een uitgebreid paneel met instellingen richt u het systeem helemaal naar uw wens in.

Leerlingvolgmodule

De module bestaat eigenlijk uit twee delen: de basis- en de leerlingvolgmodule. In de basismodule worden alle NAW-gegevens geplaatst. In het leerlingvolgsysteem worden de presenties, vorderingen en aantekeningen bijgehouden. Via MijnDansscore kunnen ouders de vorderingen volgen.
Enkele kenmerken:
De scores zijn gemakkelijk in het systeem in te voeren via de PC, smartphone of een tablet.
Via brieven/e-mail kunt u eenvoudig mededelingen versturen naar de ouders, leerlingen en/of het personeel.
Inhalen en afmelden van danslessen. Heel veel opleidende instanties hebben inmiddels de voordelen van deze mogelijkheid ontdekt.
 
Kassa
De kassasoftware wordt geleverd door onze partner De Haan IT, welke meer dan 40 jaar ervaring heeft in kassasoftware en toegangspoortjes. De kassa van De Haan IT is gekoppeld met de modules van de Internet Dansscore Module. De Internet Dansscore Module is ook gekoppeld aan het kassasysteem van BOSS.


Webkassa
Via de webkassa is het mogelijk om online losse lessen of abonnementen te kunnen verkopen en direct te laten betalen via iDEAL. De persoon die heeft gereserveerd krijgt een ticket waarmee toegang verkregen kan worden tot de locatie. Binnenkort is het ook mogelijk om lestegoed te kopen en artikelen aan te bieden. Ook kan i.v.m. COVID-19 de toegang tot de dansschool of workshops worden gereguleerd. Men kan online een eTicket reserveren/kopen op datum en tijdslot. Kijk hier hoe dat werkt.
 

Toegangscontrolemodule

Via een barcodescanner of RFID lezer kunt u de toegang tot de dansschool regelen. Het systeem houdt de presentie bij van de leerling.
 

Online aanmeldmodule

Ouders melden hun kinderen aan via de online aanmeldmodule. Dit kan gewoon via uw eigen website lopen door bijvoorbeeld een button in uw website te plaatsen. De ouders vullen alle gegevens in, accepteren uw voorwaarden, accorderen de schrijfwijze van de naam voor op het diploma en geven hun akkoord voor het opnemen van hun gegevens in een digitaal systeem.
 

Incasso / iDEAL-module

Vanuit het systeem kunnen verschillende gelden worden geïncasseerd zoals het inschrijfgeld,
het lesgeld en/of het diplomageld. Uiteraard is het systeem volledig geschikt voor SEPA-incasso's. Ook kunnen er facturen worden opgemaakt en verzonden.
Bent u het storneren van lesgelden ook zo zat? Laat dan de gelden vooraf betalen via iDEAL. Via de persoonlijke pagina kunt u ouders lestegoeden in laten kopen en betalen via iDEAL. Stornatie is hierbij niet mogelijk. U kunt ook kiezen voor eerst incasseren en als dat niet lukt kan de klant de rekening alsnog betalen via iDEAL. Deze optie wordt direct aangeboden bij de herinnering aan de klant.
 

Betalingsmodule

Met de betalingsmodule maakt u zelf grootboekrekeningen (codes) aan. Op deze codes kunnen inkomsten en uitgaven worden vastgelegd, desgewenst in- of exclusief BTW. De registraties kunnen gekoppeld worden aan de leerlingen, maar er kunnen ook andere betalingen worden vastgelegd. In een overzicht per periode worden de inkomsten en uitgaven netjes op een rijtje gezet.
 

Flexroostermodule

Met het flexrooster kunt u van de vaste wekelijks herhalende lestijden afstappen en de leerlingen op een flexibele manier lessen aanbieden. Een ideale manier voor het plannen van lessen in een vakantieperiode. Maar u kunt met het flexrooster ook cursussen en andere activiteiten aanbieden.
In het systeem geeft u aan wat alle lesmogelijkheden zijn en hoeveel plaatsen hiervoor beschikbaar zijn. Immers mogen de groepen maar tot een maximum gevuld zijn. Ouders kunnen deze lessen naar wens inplannen. Stel dat zij de ene week drie lessen en die week daarop geen lessen willen hebben, dat kunnen zij dat zelf bepalen. Restricties hierop zijn uiteraard wel mogelijk. U houdt het beheer over wat u aanbiedt.
 
Personeelsplanningsmodule
Met deze module beheert u uw totale personeelsbestand. U houdt alle gegevens bij van uw personeel, van competenties, verlof, ruilen van diensten en ziektedagen. Uw personeel kan via het systeem verlof aanvragen die u digitaal kan goedkeuren.
 
BHV-module
Met de BHV-module beheert u al uw BHV-zaken. U kunt o.a. de volgende zaken administreren:
• Calamiteitenplan
• Toezichtplan
• Ontruimingsplan
• Ongevallenregistratie
• Verklaring Omtrent Gedrag
Laat uw medewerkers kennisnemen van de benodigde stukken en laat ze deze digitaal accorderen. U weet zo precies wie wel en wie niet over de benodigde kennis beschikt.
 

Feestboekingen

Organiseert u ook kinderfeestjes? Dan kunt u de feestjes door de ouders laten boeken via de boekingsmodule. Voor dat een kind jarig is kunt u het systeem automatisch een digitale kaart naar de ouders laten sturen met de mededeling dat zij het feestje ook bij u kunnen houden. Via een simpele klik op een link komt men in de boekingsmodule. Een volwaardig boekingssysteem waar ook grote indoorspeeltuinen mee werken zoals Monkey Town.
 
Inhalen en afmelden
Ouders willen meer vrijheid, ook bij de danslessen. Met deze module biedt u ouders de mogelijkheid om lessen online (via PC of mobiel) af te melden en weer in te halen. U bepaalt of en hoeveel men aan lestegoed terugkrijgt na een afmelding. U bepaalt ook zelf of u beide of één van deze mogelijkheden aanbiedt.
 
VoIP (Voice over IP)
Via een partner van ons kunnen wij VoIP aanbieden dat gekoppeld is met de Internet Dansscore Module. U kunt rechtstreeks vanuit de Internet Dansscore Module bellen naar uw klanten. Ook als een klant u belt wordt direct de pagina met gegevens in de Internet Dansscore Module geopend zodat u direct alle gegevens bij de hand hebt. U belt tegen interessante tarieven via internet.
 
 
Voor de leerlingen en hun ouders
 

MijnDansscore

Ouders en leerlingen krijgen de beschikking over MijnDansscore, een persoonlijke pagina. Via MijnDansscore kunnen zij de vorderingen volgen, video's bekijken van de leerdoelen (indien de dansschool dit aanbiedt), lessen afmelden en inhalen, mutaties doorgeven, lestegoed inkopen en mededelingen lezen. Maar u bepaalt echter of u de ouders en leerlingen MijnDansscore aanbiedt en welke mogelijkheden. Alles is instelbaar.
Internet Dansscore Module

TOP

Snel naar
Informatie
Contact

De Internet Dansscore Module is een product van Plan Plan Internet BV

Plan Plan Internet BV
Winkler Prinsstraat 13
9403 AZ  Assen
T (0592) 333 600