Introductie

Internet Dansscore Module

De Internet Dansscore Module is een administratiesysteem voor danslessen. Het systeem is een afgeleide van de Internet Zwemscore Module, waarmee meer dan 350 zwembaden in Nederland werken. Met het systeem kunnen alle gegevens die nodig zijn voor het dansonderwijs worden geadministreerd en betalingen worden geregeld. De kern van het systeem is een zeer uitgebreid leerlingvolgsysteem. Plan Plan Internet BV is de bedenker van dit systeem en het is al sinds 2000 op de markt. Een betrouwbaar en stabiel systeem dat zich al jaren heeft bewezen!
In het systeem worden alle gegevens geadministreerd, van online aanmelden tot aan het moment dat de leerling klaar is met de dansopleiding. Het systeem is te gebruiken voor alle voorkomende dansopleidingen.
 
Van online aanmelden tot aan einde dansopleiding
Ouders kunnen hun kind via uw eigen website aanmelden voor danslessen. Zij komen op de wachtlijst of worden direct geplaatst. De gegevens van de leerling komen direct in de Internet Dansscore Module en wordt vanaf dat moment geautomatiseerd. Het systeem geeft u aan wie aan plaatsing toe is. Met de suggesties die het systeem geeft en in overleg met de ouders plaatst u de leerling in de gewenste groep. Ouders accepteren bij het aanmelden uw voorwaarden en geven hun akkoord voor het gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem, welke volledig voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Tijdens de dansopleiding kunnen ouders en kinderen de vorderingen volgen via MijnDansscore. Via deze pagina kunnen ook mutaties worden doorgegeven, mededelingen worden gelezen en lessen worden afgemeld en ingehaald. Afhankelijk of u de ouders deze optie aanbiedt.
Bij verschillende gebeurtenissen zoals een verjaardag of het mogen diplomadansen, ontvangt de leerling een digitale wenskaart.
Uiteraard is het systeem te gebruiken voor leerlingen van alle leeftijden!
 
Informatie voor het management
Vanuit het systeem is heel veel managementinformatie beschikbaar. Naast vele standaard informatie kunt u ook zelf statistieken samenstellen en opvragen. Enkele voorbeelden van statistische gegevens zijn: de bezetting, de doorlooptijden en verschillende logboeken. Het systeem stuurt desgewenst meldingen naar de manager over bijvoorbeeld de presentie, het ziek zijn van leerlingen en of een leerling niet te lang geleden is beoordeeld.
Er kan inzicht verkregen worden in het aantal lessen dat een leerling nodig heeft om de leerlijn te doorlopen, hoeveel leerlingen er in een maand gestart en gestopt zijn en het verloop in leerlingaantallen door de maanden heen.
Ook kunt u de voorraden bijhouden van bijvoorbeeld de diploma's of andere artikelen. Raakt de voorraad op, dan krijgt u een melding.
 
Financiële zaken
U kunt de verschuldigde gelden, bijvoorbeeld het inschrijfgeld en de lesgelden, incasseren via PAIN, de Europese incasso. Maar u kunt ook de gelden vooruit laten betalen d.m.v. iDEAL (lestegoed inkopen). Voordeel van dat laatste is dat de betaalde gelden niet kunnen worden gestorneerd. Veel dansscholen kunnen voor hun financiële zaken volledig volstaan met de Internet Dansscore Module. U kunt desgewenst ook facturen opstellen en verzenden. Er kan ook een grootboekrekening worden aangemaakt waarop de inkomsten en uitgaven kunnen worden geboekt.
 
Kassa, webkassa en toegangscontrole
De Internet Dansscore Module heeft ook een webkassa en toegangscontrole. Met behulp van RFID (polsbandjes, druppels of pasjes) of barcode, kan via de Internet Dansscore Module de toegang tot de dansschool worden geregeld. U ziet of een leerling naar binnen mag. Als dat niet het geval is, dan ziet u op het beeldscherm direct wat de reden is. U kunt ook direct mutaties uitvoeren als dat is gewenst. Met de webkassa kunt u uw (potentiële) relaties online losse kaartjes of lessen laten kopen en direct afrekenen via iDEAL. U kunt de webkassa ook gebruiken voor het reguleren van de toegang tot uw dansschool of workshops. Men kan online een eTicket kopen op datum en tijdslot en afrekenen met iDEAL, Bancontact (B) of via het abonnement.
Een kassasysteem kan geleverd worden door onze partner De Haan IT uit Almere. De Internet Dansscore Module is hiermee gekoppeld. Ook het kassasysteem van BOSS is met ons systeem gekoppeld.

Personeel, BHV en noodsituaties

Met de personeelsplanningsmodule beheert u uw volledige personeelsbestand. U houdt competenties bij, verlofaanvragen, ziektedagen, etc. Maar ook kan men (indien u dat toestaat) onderling lesuren ruilen. Uw medewerkers kunnen via hun persoonlijke pagina verlof aanvragen en inzien. Ook BHV-zaken kunt u registreren. U kunt uw medewerkers de van belang zijnde stukken laten lezen en accorderen. Zo weet u precies welke medewerker wel en niet op de hoogte is van BHV-zaken. En als er een noodsituatie ontstaat waarbij u snel uw medewerkers en/of ouders wilt inlichten, dan kunt u gebruikmaken van de SMS-module.

 

Organiseert u ook (kinder)feestjes in uw dansschool?

Vanuit de Internet Dansscore Module kan een digitale kaart worden verzonden waarop ouders worden geattendeerd op de mogelijkheid om het verjaardagspartijtje van hun kind bij u te houden. Via een link kan men direct het feestje boeken in Plan Plan Feestje. Als u een driejarige overeenkomst sluit mag u dit softwarepakket kosteloos gebruiken. Maar ook als u een kortere overeenkomst hebt kunt u tegen lage kosten hiervan gebruikmaken. Dit systeem wordt o.a. in Nederland ook gebruikt door Monkey Town.

 

Zekerheden

Als u met een systeem werkt waarin uw gehele administratie is verwerkt, dan wilt u natuurlijk ook graag zekerheden. Wij hosten de software op eigen internetservers die in twee datacenters in Nederland staan opgesteld. Zo is de apparatuur beschermd tegen niet gewenste invloeden zoals brand en stroomstoringen. Iedere nacht worden er backups gemaakt van alle gegevens. Mocht er iets mis gaan met de gegevens, dan kunnen wij altijd weer een backup terugzetten. Daarnaast is ons systeem gebouwd aan de eisen die de AVG en de Wet Meldplicht Datalekken stelt. Iedere dansschool meldt het systeem ook aan bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Het datacenter is ISO-gecertificeerd.

 

Gaat u voor kwaliteit? Dan kiest u voor de Internet Dansscore Module

U wilt vast geen avontuur aangaan met een systeem waarvoor weinig historie bestaat. De Internet Dansscore Module bestaat al sinds 2000 en heeft haar sporen reeds lang verdiend. Geen kinderziektes meer, een stabiel en betrouwbaar systeem. Het groot aantal gebruikers toont aan dat de Internet Dansscore Module de beste keuze is.
Internet Dansscore Module

TOP

Snel naar
Informatie
Contact

De Internet Dansscore Module is een product van Plan Plan Internet BV

Plan Plan Internet BV
Winkler Prinsstraat 13
9403 AZ  Assen
T (0592) 333 600